Ryhmämatka: Telkkämäki-Syrjävaara-Viljamaan kartano

Ryhmämatka: Telkkämäki-Syrjävaara-Viljamaan kartano


Tulossa Tuotekehittelyä teemalla Dark Sky tourism & Stargazing / Anne

 Siinä on mukana Olli Reijonen Syrjävaara Good Night Oy:stä, Eero Peltonen ja minä oppaina sekä Satu Viljmaa-Dirks Viljamaan kartanosta sekä tietenkin Metsähallituksen edustus Telkkämäestä.

The Program

Päivä 1: Kaskiperinnettä  ja tähtitaivaan tarinoita/Slash-and-burn heritage and stories of the starry sky

Klo 16.00 Lähtö koululta bussilla runonlaulaja ja kaskiperinnekouluttaja Eero Peltonen opettaa kalevalaista runolaulua ja kertoo suomalaisista tähtimyyteistä ja opettaa laulamaan muinaisia lauluja, 40-50 min

16.00 Departure from school by bus. Poetry singer and traditional educator Eero Peltonen teaches Kalevala poetry singing and tells about Finnish star myths and teaches to sing ancient songs, 40-50 min

Klo 17.15-19.15 Opastus Telkkämäen kaskiperinnetilalla kaskiviljelyyn Itä-Suomen asutuksen perustana. Kaskilaulut ja loitsut, ruokakulttuuri ja maailmankuva. Opas kertoo itäsuomalaiseen kaskikulttuurin elämäntavasta ja vuodenkierrosta. Noin 2 km kävely luonnossa ja tutustuminen pihapiiriin. Metsähallitus, Anne Hyvärinen ja Eero Peltonen

17.15 – 19.15 Guidance at Telkkämäki's traditional slash-and-burn agriculture as the basis of Eastern Finland's settlement. The guide tells about the culture, food and the world, way of life and the annual cycle of eastern Finland people. About 2 km walk in nature reserve area and getting to know the buildings of old farm. Metsähallitus, Anne Hyvärinen and Eero Peltonen

Klo 19.15 Bussissa luento 40 min: Biologinen kello ja valosaasteen merkitys luonnolle ja ihmiselle

19.00 On the bus, lecture 40 min: Biological clock and the effect of light pollution for nature and humans

Klo 20.00 Saapuminen Syrjävaaran pimeätaivaskeskukseen

20.00 Arrival at Syrjävaara Dark Sky Center

Opastus tähtipuistoon ja Pimeätaivaskeskukseen.

20.00 Guide to the Star Park and the Dark Sky Center.

Klo 22.30 Luento bussissa: Johdatus arkeoastronomiaan: arkeologiset kohteet ja taivaan ilmiöt

22:30 Lecture on the bus: Introduction to archaeoastronomy: archaeological sites and celestial phenomena

Klo 23.15 Majoittuminen Viljamaan kartanoon: yösauna tähtitaivaan alla ja nuotioruokaa

11.15pm Staying at Viljamaa manor: night sauna under the starry sky and campfire food

 

Päivä 2: Arkeologiaa ja tähtitiedettä – Arkeoastronomiaa

Day 2: Archeology and astronomy - Archeoastronomy

Klo 9-11 Aamiainen

9-11 am Breakfast

Klo 11.00-11.40 Bussikuljetus

11:00-11:40 Bus transportation

Luento bussissa: Mitä on arkeaoastronomia ja miten se liittyy arkeologisiin kohteisiin?

Lecture on the bus: What is archaeoastronomy and how is it related to archaeological sites?

Klo 12-15 Tutustuminen arkeologiseen kohteeseen kuten lapinraunioon eli muinaishautaan.

12:00-3:00 p.m. Getting to know an archaeological site such as an ancient burial site

Klo 16.00 Paluu koululle16:00 Back to school

HINNAT

Opetusmateriaalin ja matkojen hinnat:

Prices of teaching material and trips:

Planisfääri 13 €/hlö: https://kauppa.ursa.fi/kauppa/tuote/planisfaari/

Planisphere 13 €

Syrjävaaran vierailu/Visiting Syrjävaara Dark Sky Center and Star Park 20 €/hlö

Yöpyminen 25 €/hlö + aamiainen 6 €/hlö

Overnight in Viljamaan kartano 25 €/person, breakfast 6 €

Lauluopastus kaskikulttuuriin ja sen loitsuihin Telkkämäessä ja bussissa: runonlaulaja ja kaskiperinnekouluttaja Eero Peltonen 35 €

The Guiding: singing guide and tradition trainer Eero Peltonen €35/person

Visiting Telkkämäki Slash-and-burn heritage farm in Kaavi 8 €/person

Visiting Observatory of Huuhanmäki, Kuopio 5 €/person

Museot

•                         Kuopion museo opiskelijat 6 €/muut 10 €

•                         VB-valokuvakeskus: opiskelijat 7 €/muut 12€

Ticket to the Museums

•                         Kuopio Museum students €6/others €10

•                         VB photo center: students €7/others €12

 

Muut kulut:

Eväät kahdelle päivälle ja omatoiminen ruokailu nuotiolla illalla Viljamaan kartanolla 15 €

Mahdollisuus käydä Kaavilla kaupassa toisen päivän aamulla

Matkakustannukset logistiikan bussilla ?

 

Other expenses:

Snacks for two days and self-catering with a bonfire in the evening at Viljamaa manor €15

The possibility to visit the Kaavi store in the morning of the second day

Travel costs by logistics bus?